Akkoordverklaring aangifte Inkomstenbelasting 2021

Door dit formulier te verzenden, machtigt u BPS Financial Services welke vertegenwoordigd wordt door de heer Auke Woord, om uw aangifte Inkomstenbelasting / Premie Volksverzekeringen 2021 te verzenden naar de Belastingdienst. Tevens verklaart u kennis genomen te hebben van de inhoud van de aangifte, middels het door u via de mail ontvangen rapport.

[ninja_form id=17]

Investeringsaftrek: welke tijdstip is bepalend?

Als u in een bedrijfsmiddel investeert, heeft u onder voorwaarden recht op investeringsaftrek. Voor het
benutten van de aftrek is in principe het moment van ingebruikname bepalend. Neemt u een in 2021
aangeschaft bedrijfsmiddel bijvoorbeeld pas in 2022 in gebruik? Dan schuift het recht op
investeringsaftrek door naar 2022. Hierop geldt een uitzondering als u het bedrijfsmiddel in 2021 geheel of
gedeeltelijk betaalt. Dan bestaat er toch recht op investeringsaftrek, maar dan mag de aftrek in 2021 niet
hoger zijn dan het bedrag dat op de investering is (aan)betaald. Het eventueel nog niet in aftrek gebrachte
deel kunt u wel doorschuiven naar volgende jaren en dan alsnog in aftrek brengen (afhankelijk van de
ingebruikname).
Stel u investeert in 2021 in een machine van € 55.000 en doet een aanbetaling van € 6.000. De machine
wordt pas in het eerste kwartaal van 2022 geleverd en in gebruik genomen. U heeft dan recht op 28%
investeringsaftrek (€ 15.400), maar u kunt maximaal de aanbetaling van € 6.000 in 2021 als
investeringsaftrek in aanmerking nemen. De restantaftrek van € 9.400 schuift dan door naar 2022.
Let op: het recht op investeringsaftrek vervalt bij ingebruikname na 12 maanden na de investering en als
nog geen aanbetaling van minstens 25% is gedaan.

Akkoordverklaring aangifte Vennootschapsbelasting 2020

Door dit formulier te verzenden, machtigt u BPS Financial Services welke vertegenwoordigd wordt door de heer Auke Woord, om uw aangifte vennootschapsbelasting 2020 te verzenden naar de Belastingdienst. Tevens verklaart u kennis genomen te hebben van de inhoud van de aangifte, middels het door u via de mail ontvangen rapport.

[ninja_form id=’15’]

Akkoordverklaring aangifte Inkomstenbelasting 2020

Door dit formulier te verzenden, machtigt u BPS Financial Services welke vertegenwoordigd wordt door de heer Auke Woord, om uw aangifte Inkomstenbelasting / Premie Volksverzekeringen 2020 te verzenden naar de Belastingdienst. Tevens verklaart u kennis genomen te hebben van de inhoud van de aangifte, middels het door u via de mail ontvangen rapport.

[ninja_form id=’11’]

Akkoordverklaring aangifte vennootschapsbelasting 2019

Door dit formulier te verzenden, machtigt u BPS Financial Services welke vertegenwoordigd wordt door de heer Auke Woord, om uw aangifte vennootschapsbelasting 2019 te verzenden naar de Belastingdienst. Tevens verklaart u kennis genomen te hebben van de inhoud van de aangifte, middels het door u via de mail ontvangen rapport.

[ninja_form id=9]

Coronavirus: maatregelen voor ondernemers

Verlaging voorlopige aanslag inkomsten- en vennootschapsbelasting

Verwacht u een lagere winst als gevolg van het coronavirus, dan kunt u door ons uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting (IB) of vennootschapsbelasting (VPB) laten wijzigen.

Bijzonder uitstel van betaling

Heeft u een aanslag liggen van de Belastingdienst en kunt u deze als gevolg van het coronavirus nu niet betalen, dan kunt u hiervoor bijzonder uitstel van betaling krijgen. U krijgt zonder verdere toelichting 3 maanden uitstel. Met een toelichting van ons kunt u voor langere periode uitstel krijgen.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

Invorderingsrente

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden.

Belastingrente

De Belastingdienst rekent belastingrente als zij een aanslag te laat kunnen vaststellen, bijvoorbeeld omdat u niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente wordt ook tijdelijk verlaagt naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Bron: belastingdienst.nl

Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Bron: rijksoverheid.nl

Maatregelen om coronavirus

Ook wij zijn genoodzaakt een aantal maatregelen te moeten nemen tegen het coronavirus. Ons kantoor is daarom gesloten voor klanten en andere bezoekers om zo het contact met teveel verschillende personen te verkleinen.

Wij blijven gewoon voor onze klanten aan het werk en zijn daarom ook via email en telefoon gewoon bereikbaar. Probeer uw administratie zoveel mogelijk digitaal aan te leveren of via de brievenbus.

Neem voor vragen contact met ons op.

Wij hopen op uw begrip en samenwerking.