Uit een goed gevoerde administratie vloeit een jaarrekening voort.  Deze wordt opgesteld onder de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. Vervolgens kunnen wij voor u de fiscale aangiften verzorgen. Denk hierbij aan Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting.