Investeringsaftrek: welke tijdstip is bepalend?

Investeringsaftrek: welke tijdstip is bepalend?

Als u in een bedrijfsmiddel investeert, heeft u onder voorwaarden recht op investeringsaftrek. Voor het
benutten van de aftrek is in principe het moment van ingebruikname bepalend. Neemt u een in 2021
aangeschaft bedrijfsmiddel bijvoorbeeld pas in 2022 in gebruik? Dan schuift het recht op
investeringsaftrek door naar 2022. Hierop geldt een uitzondering als u het bedrijfsmiddel in 2021 geheel of
gedeeltelijk betaalt. Dan bestaat er toch recht op investeringsaftrek, maar dan mag de aftrek in 2021 niet
hoger zijn dan het bedrag dat op de investering is (aan)betaald. Het eventueel nog niet in aftrek gebrachte
deel kunt u wel doorschuiven naar volgende jaren en dan alsnog in aftrek brengen (afhankelijk van de
ingebruikname).
Stel u investeert in 2021 in een machine van € 55.000 en doet een aanbetaling van € 6.000. De machine
wordt pas in het eerste kwartaal van 2022 geleverd en in gebruik genomen. U heeft dan recht op 28%
investeringsaftrek (€ 15.400), maar u kunt maximaal de aanbetaling van € 6.000 in 2021 als
investeringsaftrek in aanmerking nemen. De restantaftrek van € 9.400 schuift dan door naar 2022.
Let op: het recht op investeringsaftrek vervalt bij ingebruikname na 12 maanden na de investering en als
nog geen aanbetaling van minstens 25% is gedaan.

bpsservices

Reacties zijn gesloten.