Akkoordverklaring aangifte Inkomstenbelasting 2018

Akkoordverklaring aangifte Inkomstenbelasting 2018

Door dit formulier te verzenden, machtigt u BPS Financial Services om uw aangifte Inkomstenbelasting / Premie Volksverzekeringen 2018, te verzenden naar de Belastingdienst. Tevens verklaart u kennis genomen te hebben van de inhoud van de aangifte, middels het door u via de mail ontvangen rapport.

bpsservices

Reacties zijn gesloten.