Akkoordverklaring aangifte Inkomstenbelasting 2019

Akkoordverklaring aangifte Inkomstenbelasting 2019

Door dit formulier te verzenden, machtigt u BPS Financial Services welke vertegenwoordigd wordt door de heer Auke Woord, om uw aangifte Inkomstenbelasting / Premie Volksverzekeringen 2019 te verzenden naar de Belastingdienst. Tevens verklaart u kennis genomen te hebben van de inhoud van de aangifte, middels het door u via de mail ontvangen rapport.

bpsservices

Reacties zijn gesloten.