fbpx

Archief op 11 december 2020

Akkoordverklaring aangifte vennootschapsbelasting 2019

Door dit formulier te verzenden, machtigt u BPS Financial Services welke vertegenwoordigd wordt door de heer Auke Woord, om uw aangifte vennootschapsbelasting 2019 te verzenden naar de Belastingdienst. Tevens verklaart u kennis genomen te hebben van de inhoud van de aangifte, middels het door u via de mail ontvangen rapport.