fbpx

Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019

Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019

Inkomsten- en loonbelasting

De grootste wijziging in de gecombineerde tarieven (inkomstenbelasting plus premie voor de volksverzekeringen) betreft het tarief in de huidige tweede en derde schijf. Dit tarief daalt in 2019 naar 38,10%, een daling van 2,75 procentpunt ten opzichte van 2018. Daarnaast stijgt het tarief in de huidige eerste schijf met 0,10 procentpunt naar 36,65% en daalt het tarief in de huidige vierde schijf met 0,20 procentpunt naar 51,75%.

Tarieven inkomstenbelasting 2019, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, geen recht op AOW in 2019
hoogte verzamelinkomenmaar uw inkomen is niet hoger danwelk belastingtarief
€ 20.38436,65%
€ 20.384€ 34.30038,10%
€ 34.300€ 68.50738,10%
€ 68.50751,75%

Heffingskortingen

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting (AHK) stijgt in 2019 met € 212 tot € 2477 voor inkomens tot aan het eindpunt van de eerste tariefschijf. De AHK bouwt af tussen het eindpunt van de eerste tariefschijf en het eindpunt van de derde tariefschijf. Dit betekent dat ook inkomens tussen € 20.384 en € 68.507 profiteren van de verhoging van de AHK, zij het in steeds mindere mate.

Arbeidskorting

De maximale arbeidskorting stijgt in 2019 met € 150 tot € 3399. Daarnaast bouwt de arbeidskorting in 2019 sneller af. Per saldo profiteren werkenden met een inkomen tussen circa € 10.000 en € 41.000 hiervan, terwijl werkenden met een inkomen van meer dan € 41.000 in 2019 recht hebben op een lagere arbeidskorting.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

In 2019 verdwijnt het basisbedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). In 2018 hadden (werkende) minstverdienende partners en alleenstaanden met kinderen jonger dan 12 jaar nog recht op een basisbedrag van ruim € 1000 bij een inkomen van bijna € 5000. Vanaf 2019 bouwt de IACK bij dit inkomen op vanaf nihil met een opbouwpercentage van 11,45%. Als gevolg van het hogere opbouwpercentage wordt de maximale korting (€ 2835 in 2019) iets eerder bereikt dan in 2018.

Ouderenkorting

In 2019 gaat de maximale ouderenkorting met € 178 omhoog naar € 1596. Daarnaast verdwijnt de zogenaamde ‘harde afbouw’ van de ouderenkorting. In 2018 daalde de ouderenkorting met ruim €1300 zodra het inkomen boven de grens van ruim € 36.000 uitkwam. In 2019 gaat de ouderenkorting vanaf ruim € 36.000 geleidelijk afbouwen tot nihil, met een afbouwpercentage van 15%.

Eigen woning

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning

In 2019 wordt het tarief waartegen de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in de vierde belastingschijf kunnen worden afgetrokken met 0,5 procentpunt verlaagd ten opzichte van 2018. In 2019 bedraagt het tarief voor de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning daarom 49% voor zover de aftrek plaats zou vinden tegen het tarief van de vierde schijf.

Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (zogenoemde “Hillen-regeling”) beperkt. Deze aftrek wordt over 30 jaar uit gefaseerd. De aftrek wordt jaarlijks met 3 1/3 procentpunt verlaagd. In 2019 kan 96 2/3% van het verschil tussen de voordelen uit eigen woning en de op deze voordelen drukkende aftrekbare kosten in aftrek worden gebracht.

Eigenwoningforfait (EWF)

Voor woningen met een waarde tussen de € 75.000 en € 1.080.000 daalt het eigenwoningforfaitpercentage naar 0,65%. In 2018 was dit percentage nog 0,70% en liep deze schijf tot € 1.060.000. Het eigenwoningforfaitpercentage is gekoppeld aan de prijsontwikkelingen op de woningmarkt. Doordat de prijzen van koopwoningen sneller zijn gestegen dan de huren daalt het EWF-percentage voor 2019.

Overige wijzigingen

Verhoging verlaagd btw-tarief

Het verlaagde btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%. Dit raakt bijvoorbeeld voedings- en geneesmiddelen en een aantal arbeidsintensieve diensten.

admin

Reacties zijn gesloten.